Lista aktualności Lista aktualności

Nadleśnictwo Zdroje z certyfikatem PEFC

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych we Wrocławiu zarządza lasami zgodnie z zawartymi w normie krajowej PEFC wymogami środowiskowymi, społecznymi i ekonomicznymi.