Wydawca treści Wydawca treści

Lasy HCVF

Lasy o szczególnych walorach przyrodniczych HCVF (High Conservation Value Forests) w Nadleśnictwie Zdroje

Zgodnie z decyzją Nr 2 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych we Wrocławiu z dnia 19 stycznia 2011 roku powołane zostają lasy o szczególnych walorach przyrodniczych (HCVF), których zidentyfikowanie jest wyznacznikiem prowadzenia prawidłowej gospodarki leśnej zgodnej ze standardami FSC ( Forest Stewardship Council ).

Informacja o lasach HCVF w Nadleśnictwie Zdroje

Mapa lasów HCVF w Nadleśnictwie Zdroje

Szczegółowy wykaz zadań gospodarczych planowanych na rok 2019 [ha] na obszarach HCVF

Sprawozdanie z monitoringu lasów HCVF :
za 2017 rok
za 2016 rok
za 2015 rok
za 2014 rok
za 2013 rok
za 2012 rok
za 2011 rok

Wykonane zabiegi gospodarcze w lasach HCVF Nadleśnictwa Zdroje :
w 2017 r.
w 2016 r.
w 2015 r.
w 2014 r.
w 2013 r.
w 2012 r.