Wydawca treści

Monitoring zmian wybranych wskaźników

Publikacja wyników monitoringu zmian wybranych wskaźników.

1. Zmiany w przyroście

     Zmiany przyrostu w Nadleśnictwie Zdroje

2. Zmiany w odnowieniu lasu

      Zestawienie wykonanych prac z zakresu hodowli lasu za ubiegły okres oraz porównanie z planem

     Zestawienie zbiorcze planu hodowli lasu

     Rozmiar wykonanych prac odnowieniowych w Nadleśnictwie Zdroje w latach 2000-2016

3. Zmiany składu gatunkowego

     Zmiany w strukturze gatunkowej drzewostanów w ostatnim roku

     Zmiany w strukturze gatunkowej drzewostanów w okresach urządzeniowych

4. Zmiany struktury wiekowej

     Zmiany w strukturze wiekowej drzewostanów w ostatnim roku

     Zmiany w strukturze wiekowej drzewostanów w okresach urządzeniowych

5. Zbiór nasion - dane wieloletnie

      Zbiór nasion w Nadleśnictwie Zdroje w latach 2000-2013
      Zbiór nasion od roku 2014

6. Produkcja sadzonek - dane wieloletnie

      Produkcja sadzonek w Nadleśnictwie Zdroje w latach 2000-2013     

      Produkcja sadzonek od roku 2014

7. Pozyskanie niedrzewnych produktów leśnych: choinki, stroisz, zwierzyna łowna - dane wieloletnie

      Pozyskanie niedrzewnych produktów leśnych w Nadleśnictwie Zdroje w latach2001-2016