Wydawca treści Wydawca treści

Ochrona gatunków i siedlisk w LP


Szczegółowe informacje związane z projektem można znaleźć na stronie internetowej:
http://www.ckps.lasy.gov.pl/

Nadleśnictwo Zdroje realizuje 8 zadań w ramach projektu m.in. zwalczanie gatunków inwazyjnych, wykaszanie zarastających muraw kserotermicznych, dostosowywanie składu gatunkowego do chronionego siedliska.
Łączna wartość dofinansowania wynosi 31 955,00 zł