Wydawca treści Wydawca treści

rezerwaty przyrody

Rezerwaty to wydzielone obszary o szczególnych wartościach przyrodniczych, zachowane w stanie naturalnym lub mało zmienionym. Ogranicza się tam gospodarkę leśną. Spośród 1441 rezerwatów, które mamy obecnie w Polsce, 671 to rezerwaty leśne o łącznej powierzchni ponad 61 tys. ha. Rezerwaty stanowią 1,6 proc. powierzchni lasów zarządzanych przez LP.

Rezerwat „Torfowisko pod Zieleńcem"

Rok utworzenia: 1954
Powierzchnia (powiększona w 2003): 231,88 ha
Leśnictwo: Orlica

Torfowisko w zimowej szacie...

Torfowisko w jesiennej szacie

Obejmuje on obszary zachowane ze względów naukowych i dydaktycznych torfowiska wysokiego z bogatą i charakterystyczną dla tego rodzaju zespołów roślinnością oraz ze stanowiskiem reliktowym brzozy niskiej. Rezerwat podlega ochronie ścisłej. Należy również do specjalnych obszarów ochrony siedlisk PLH020014-Torfowisko pod Zieleńcem.
Rezerwat chroni torfowisko wysokie ze stanowiskiem reliktowym brzozy niskiej
Do najbardziej rozpoznawalnych gatunków świadczących o bogactwie tego miejsca należą:
- Wełnianka pochwowata
- Brzoza niska
- Rosiczka okrągłolistna, długolistna
- Przygiełka biała
- Borówka bagienna
- Żurawina
- Sosna błotna
- Turzyca pospolita i skąpokwiatowa
Ze względu na bogatą szatę roślinną oraz ogromną popularność tego miejsca jednym z zadań ochronnych jest odpowiednie udostępnienie dla społeczeństwa rezerwatu w taki sposób, aby zachować środowisko w nienaruszonym naturalnym stanie.


Maskotka naszego torfowiska TORFIK zaprasza do swojej chatki ( gra planszowa ) - kliknij tutaj

Kładka pozwala poznac torfowisko bez jego niszczenia (fot. R. Lampasiak)